Ангела Иванова

1BD88FADC-3BF3-4AC3-86FB-0EA5226EBB1D.jpeg

Ангела Иванова е завършила Психилогия в СУ “Св. Климент Охридски”. Магистър по Клинична и консултативна психология от СУ „Св.Климент Охридски”. Има сертифицирани обучения за личностни, проективни и невропсихологични тестове от водещи в областта организации в България. Има стаж в детски центрове за деца с увреждания, опит като училищен психолог, а понастоящем е и психолог в Дневен център за лица с психични заболявания към ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски”, както и в Институт за психично здраве и развитие. Участие в проект за социално включване на деца и младежи от център за временно настаняване.

Има участие във II Национален Конгрес по Клинична Психология 2016 г. в София; XVI Европейски Конгрес по Психология, 2019г. в Москва, както и редица други участия в семинари и конференции. Член на Българската Асоциация по репродуктивна психология и се развива в сферата на когнитивно-поведенческата психотерапия към Институт за Психично Здраве и Развитие.