Атанас Ганчев

Атанас Ганчев е бакалавър по психология от Пловдивския университет „Св. Климент Охридски“ и Томас Мор университета в Антверпен, Белгия. Следва Клинична психология в СУ „Св. Климент Охридски“ със специализация по Клинична психология в Хумболд университета в Берлин. Обучава се в психотерапия по когнитивно-поведенческата парадигма. Преминал е редица обучения, свързани с процесите на оценка, консултиране и терапия. Предишен професионален опит има
като психолог в различни екипи в сферата на медицината и психичното здраве в България и Белгия. Професионалните му интереси са в сферата на невропсихологията и психотерапията.

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development