Велислава Николова

Велислава Николова.jpeg

Велислава Николова е магистър по детско-юношеска психология, магистър по философия и с допълнителна квалификация по клинична психология, придобити в СУ „Св.Климент Охридски”. Има сертифицирани обучения по детско развитие, оценка и диагностика. Както и квалификационни обучения към водещи организации в областта на детското развитие и семейните отношения. През последните години е с основен фокус на работа  патогенни семейства, развеждащи се родители и родителстване след раздялата.

Има участие във II Национален Конгрес по Клинична Психология 2016г. в София; XVI Европейски Конгрес по Психология, 2019г. в Москва, III-ти Национален Конгрес по Клинична Психология 2020г. с международно участие в София, както и редица други участия в семинари и конференции. Член е на Българската Асоциация по репродуктивна психология, както и на ДПБ (BG-RP-2141). Провежда семинари за родители. Развива се в сферата на когнитивно-поведенческата психотерапия към Институт за психично здраве и развитие.