Гергана Илиева

Гергана Илиева завършва бакалавърска програма: специалност Логопедия и Магистърска програма: Логопедия – комуникативни нарушения на развитието в СУ „Св. Климент Охридски“. Към момента е докторант по Логопедия във Факултета по науки за образованието и изкуствата, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Работи с деца със специални образователни потребности. Има опит с деца от аутистичния спектър, езикови и говорни нарушения, обучителни затруднения. Автор е на публикации в наши списания, участвала в различни обучения и научни форуми.


В работата си се води от следната мисъл:
"Когато общувате с дете, забравете колко знаете и можете, и седнете на
земята."

Остин О'Мали

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development