Ралица Михайлова

Ралица Михайлова е магистър по Клинична психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обучава се в психотерапия в когнитивно-поведенческата парадигма. Преминала е обучения, свързани с психодиагностика, консултиране и терапия. Притежава опит в областта на телефонното и онлайн консултиране на деца и младежи, както и в областта на превенцията на насилието сред деца. Професионалните ѝ интереси са свързани с развитието в детско-юношеска възраст, психопатологията в детска и зряла възраст, психотерапията и промоцията на психичното здраве в България.

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development