Христина Дамянова

Hristina Damyanova.JPG

Христина Дамянова е магистър по Клинична психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по Криминална психология от Югозападен университет “Св. Неофит Рилски“, бакалавър по психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обучава се в психотерапия в когнитивно- поведенческата парадигма. Преминала е обучения, свързани с психодиагностика, консултиране и терапия. Професионалните ѝ интереси са свързани с психотерапията, психопатологията, невропсихологияta и диагностиката. Преминала е стажове в Института по психология на МВР, във Военно медицинска академия. Участвала е на редица конгреси, свързани с психичното здраве. Автор на изследвания и статии – „Влияние на тревожността върху съдържанието на сънищата“, „Организация на привързаността при жертви на домашно насилие. Трансгенеративната съдба на привързаността.“ (Христина Дамянова и д-р Николай Бонев).