Александра Богданова

Александра 1.jpg

Александра Богданова е психолог към Институт за психично здраве и развитие, филиал Пловдив. Завършила е бакалавърска програма "Психология" в Нов Български университет и специализация по "Комуникативни нарушения". Професионалните й интереси са в областта на ранното детско развитие, развитийните нарушения и детската невропсихология. Към момента е дипломант в магистърската програма по Логопедия в Нов Български Университет. Участвала е в когнитивни тренинги и оценка на развитието на деца от SOS селище-Трявна, както и в множество обучения в сферата на детското развитие и психопатология. В процес на обучение в когнитивно-поведенческата парадигма.