Андреа Атанасова

Андреа Атанасова – Магистър по клинична и консултативна психология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Клиничен психолог в Институт за психично здраве и развитие – София от 2010г.

Притежава сертификат за базови умения в когнитивно-поведенческата психотерапия.

Асоцииран член към Асоциация „Българско психоаналитично пространство“. Формира се психоаналитично от 2011г. От същата година участва като котерапевт в група за индивидуална психоаналитична психодрама за деца и юноши както и в работни групи върху психоаналитичната теория и практика.

Участник в Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология с научен доклад. Посещава множество обучения и семинари по когнитивно-поведенческа психотерапия и психоанализа.

Владее унгарски, румънски и английски език.

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development