Люба Кателиева

Люба Кателиева.jpg

Люба Кателиева – Работи като логопед в Институт за психично здраве и развитие-
филиал Пловдив. Бакалавър по Логопедия, бакалавър по Психология. Магистър
по „Комуникативни нарушения на развитието“. Когнитивно-поведенчески
консултант.