Виктория Кацарова

Виктория Кацарова.jpg

Виктория Кацарова е психолог в Институт по психично здраве и развитие-филиал
Пловдив. Бакалавър по Психология, магистър по “Консултативна психология” и
“Комуникативни нарушения в развитието”. Преминала обучение на тема “Работа с
деца, преживели травми”, с лектор Херман Радлер. Придобила право за работа с
“Диференциален тест за агресията при деца и юноши”. Продължава обучение в
когнитивно поведенческата психотерапия.