Цветелина Александрова

Цветелина Александрова е клиничен психолог в Институт за психично здраве и развитие. Придобила е бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Клинична и консултативна психология към СУ „Св. Климент Охридски“. Формира се като когнитивно-поведенчески психотерапевт. Автор е на публикация на тема „Личностови особености при професионални балетисти“, представена на Втори национален конгрес по клинична психология. Разработва изследване за влиянието на движенията върху мозъчната дейност при деца с нарушения в развитието в предучилищна възраст. Участва в международен проект за подпомагане интегрирането на деца със специални образователни потребности в детски градини. Интересите ѝ са в областта на невропсихологията, детската психопатология, танцовата терапия и психотерапията.

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development