Да говорим за психично здраве - Тренинг за деца и родители 

Разбираме важността на това да подкрепяме психичното здраве на децата, за да могат те да носят отговорност към себе си и другите. Обучението е насочено към темата за психичното здраве, това да говорим свободно за него и да сме способни да изслушваме хората около нас.

За какво ще говорим?
Психичното здраве е обвързано с нашите чувства, мислене, емоции, настроения, цели и т.н. В първия ден с децата ще говорим за това как тези явления повлияват поведението ни, как можем да се справяме с трудните емоции, как да търсим помощ и да оказваме такава на хората около нас. Чрез игри ще работим над това децата по-добре да разпознават своите емоционални състояния, да опознаят себе си и да развият своята емпатия и разбиране към околните.

Същите теми ще обсъдим и с родителите във втория ден, но вече от перспективата на възрастни. Ще говорим и дискутираме за грижата за себе си, това как да разпознаваме преживяванията на децата и да говорим свободно с тях за това.

Съдържание на основните теми, към които е насочено събитието:

- Тревожност
- Привързаност
- "Достатъчно добрата грижа"
- Промените в настроението
- Самонараняване и автоагресия
- Ангажираност и включеност на семейството
- Мислене за себе си и мислене за другите
- Как се „измерва“ психичното здраве и благополучие?

Към кого е насочено обучението?
Обучението е предназначено за деца 1-3. клас и техните семейства. Ще посветим два последнователни дни на това да покажем първо на децата, а след това и на родителите кои са най-важните аспекти на нашата психика, как да се грижим и говорим свободно и с емпатия за тях.

Дати на обучението и съдържание:
- 28.07.2018 – тренинг за деца относно психичното здраве, разглеждано като също толкова важно, колкото и физическото здраве. Психичното здраве са нашите мисли, емоции и преживявания, които не можем да видим, и затова е важно да можем да говорим за тях;
- 29.07.2018 – тренинг и дискусия за родители.

Срок за записване (до 25.07.2018 включително):
Поради естеството на формата, участието е само с предварително записване, посредством:

- формуляр, който можете да попълните тук.

- e-mail: ipzr.grafik@gmail.com

Местата са ограничени.

Място на провеждане на обучението:
Ще Ви очакваме на нашия адрес – Институт за психично здраве и развитие, бул. „Дондуков“ 14, ет.1.

Цена на обучението:
Цената на обучението е 200лв на семейство. Цената включва:
- Тренинг за дете в ден 1 (28.07 - събота)
- обучение за възрастни, за до двама възрастни от семейство, напр. майка и баща (29.07 - неделя) 
- обучителни материали
- кетъринг по време на паузите

Обучители:
Трима от нашите специалисти ще се погрижат за информативното и увлекателно представяне на темата:
- Мартин Колев
- Цветелина Александрова
- Надежда Маркова