Елена Минкова

ЕЛЕНА.jpg

Елена Минкова е Бакалавър по психология от ПУ “Паисий Хилендарски”. Обучаваща се в магистърска програма по клинична психология към СУ “Св. Климент Охридски”. В процес на обучение в когнитивно-поведенческата парадигма. Сертифицирана в различни обучителни модули свързани с оценка на детското развитие.
Професионалните ѝ интереси са в областта на невропсихологията и детската психопатология.