Галя Петкова

IMG-c0ea526d145be6a862a156743917d0e3-V.j

Галя Петкова е логопед в Институт за психично здраве и развитие - филиал Плевен от 2017г. Дипломиран бакалавър и магистър по Логопедия с профил „Комуникативни нарушения на развитието” и следдипломна квалификация по„Слухово-речева рехабилитация” в СУ „Св. Климент Охридски”. Сертифицирана за „Скринингов тест за оценка на развитието на деца от 3 г. до 3 г. 6 мес.” и скрининг за деца и подрастващи DP-3.
Интересите й са в областта на: Ранна превенция,закъснение в езиковото развитие, артикулационни нарушения, нарушения на ритъма и плавността на речта, сензорна дезинтеграция, диспраксия на развитието, дислексия.