Илина Клок

Илина Клок е психолог към Институт за психично здраве и развитие от март 2018г.
Придобила е магистърска степен по Психологично консултиране към ВСУ„Черноризец Храбър“. Формира се като когнитивно-поведенчески психотерапевт. ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ „ЛИЧЕН ОПИТ В КОГНИТИВНО – ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ПСИХОТЕРАПИЯ”. ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ „БАЗОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ”. Майсторски Клас при проф.д-р Марко Джанини: „Психодиагностика на личностови разстройства“ ;„Тематичен -Аперцептивен тест (ТАТ) - класическа и когнитивна парадигма“. Майсторски клас при проф. д.пс.н. Лариса Цветкова – Методология за създаване на програми за профилактика на здравето“. Участие в семинар „Когнитивно-поведенческа психотерапия при двойки и семейства“- Франк Датилио. Участие в семинар „Когнитивно-поведенческа психотерапия при PTSD”- Paul Wheble . Към момента е в продължаващо онлайн обучение от френски специалисти и изследователи в полето на ранното детско развитие.

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development