Мартин Колев

202003254018433835469294886.jpg

Д-р Мартин Колев завършва специалност Психология в СУ“СВ. Кл. Охридски“ и Магистърска програма: Клинична и консултативна психология в СУ“Св. Кл. Охридски“ през 2014г. Доктор по Клинична психология в СУ“Св. Кл. Охридски“.

Притежава терапевтично ниво в когнитивно-поведенческа психотерапия, първо ниво в Психосинтез психотерапия, сертифициран по хипнотерапия. Супервизор за Европа в Ментализационно базирана психотерапия.

Има участия и сертифициране в множество обучения и семинари по когнитивно-поведенческа психотерапия, психоанализа, психосинтез и детска психотерапия, ментализационно-базирана психотерапия, с водещи от България, Италия, Франция, Швейцария, Англия, Гърция и др. Притежава умения за комуникация, вземане на решение, организация и планиране, работа в екип, отстояване на позиция, аргументираност и убедителност, инициативност, действеност и ангажираност, аналитичност и логическо мислене, креативност и иновативност, съпричастност и подкрепа, гъвкавост и адаптивност, позитивно мислене и оптимизъм, стремеж за развитие и усъвършенстване. Владее английски, италиански, испански и руски език.

Автор е на публикации в наши и международни списания, участник в национални и международни конгреси , конференции и научни форуми.

Работи като психотерапевт в Институт за психично здраве и развитие.