Мая Кавалова

1.jpg

Мая Кавалова завършва Психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по Клинична и консултативна психология към СУ „Св. Климент Охридски“. Сертифициран системен семеен и брачен консултант към ИФТ-България. С придобит сертификат за Базови умения в когнитивно-поведенческа психотерапия. Към момента е в продължаващо обучение по Фамилна и брачна терапия към ИФТ-България и Специализирани умения в когнитивно-поведенческа психотерапия към БАКПП. Има специализации в областта на клинична психология, детско развитие, семейна терапия. Сертифицирана за работа с Детски Аперцептивен Тест - CAT, Базови и високо специализирани умения за работа с Тематичен Аперцептивен Тест – TAT (R. Dana, D.Westen), Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-A), Тест на Бентън – BVRT и др.
Има участия в национални и международни конгреси, конференции и форуми по психология.
Работи като семеен и брачен консултант в Институт за психично здраве и развитие.