Международна дейност

WELCOME (WE Learn and COMmunicate Ensemble)

WELCOME (WE Learn and COMmunicate Ensemble)

Проектът WELCOME е по програма ERASMUS+. Партньори по проекта са Чехия, Словакия и България. Проектът е с продължителност от октомври 2016г. до юни 2019г. Заложените крайни цели на проекта са изготвяне на ръководство за учители в детски градини, както и приложение за smart технологии.

Втори национален конгрес по клинична психология

Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие

Програмата на този конгрес беше изпълнена с прекрасни теми за психично здраве и психотерапия, които събират участници с различни интереси. Голяма част от участниците в Конгреса бяха млади колеги, което е белег за приемствеността в нашата колегия и възможност да обсъдим настоящата практика и да очертаем бъдещите перспективи на развитие.  Вярваме в положителния и благотворен отзвук на това научно събитие и че този форум ще възбуди голям интерес от страна на специалистите в областта на клиничната психология, психотерапия и невронауки както на национално, така и на международно ниво.

Ефективна екипна работа в управлението на социални услуги за лица с интелектуални затруднения

Ефективна екипна работа в управлението на социални услуги за лица с интелектуални затруднения

Институт за психично здраве и развитие разработи успешно проект на тема "Ефективна екипна работа в управлението на социални услуги за лица с интелектуални затруднения" в партньорство с Медико - педагогически център "Свети Францис" (Medical Pedagogical Centre "Saint Francis")