Надежда Маркова

Надежда Маркова е клиничен психолог към Институт за психично здраве и развитие. По време на бакалавърското си обучение в България и Германия открива и задълбочава своя интерес в областта на детското развитие и психопатологията при деца и възрастни. Завършва магистратура по Клинична и консултативна психология към СУ „Св. Климент Охридски”. Формира се като когнитивно-поведенчески психотерапевт. Автор е на публикации в областта на емоционалната регулация и алекситимия при деца и възрастни. Професионалните ѝ интереси са в областта на емоционалната регулация, тревожните и поведенчески разстройства и невропсихологията.