Награди

Проект на годината 2010г.

на неправителствена организация в социалната сфера

Институт за психично здраве и развитие, инициатива на Сдружение „Институт за психично здраве и развитие” и Фондация „Клинична психология в действие”,  е една от трите отличени инициативи в конкурса „Проект на годината 2010”, организиран от Фондация Лале. Конкурсът е за проекти на неправителствени организации в социалната сфера. Наградите в шестото издание на конкурса бяха връчени на 28 март, като до края на януари 2010 г. бяха получени 32 номинации на проекти от цялата страна.

Институт за психично здраве и развитие бе открит през юни 2010 г. Основната му цел е осигуряване на постоянна и професионална помощ за децата с аутизъм, дислексия и други специфични психични състояния и за тяхната успешна интеграция и реализация в обществото. Сред другите цели са максимална информираност и подготовка за работа с деца с подобни проблеми чрез редовни обучения на родители, учители и специалисти. Проектът е дългосрочен, като всяка година се развива и подобрява.