Николай Бонев

Николай Бонев е магистър по клинична и консултативна психология, докторант по медицинска-клинична психология към СУ „Св. Климент Охридски“.

Специализирал е в областта на оценката и категоризацията на привързаността в детска и зряла възраст. Обучен експерт в проективната методология за оценка на привързаността при възрастните (Adult Attachment Projective Picture System, developed by Carol George and Malcolm West).

Неговите научни интереси са в областта на психологията на развитието, личностовото функциониране и травмата на привързаността.

Участник в национални научни форуми в областта на клиничната психология, автор на публикации, свързани с изследване на образа на тялото, методиките за изследване на привързаността в детска и зряла възраст и развитийната психопатология.