Обучения

Да говорим за психично здраве

Разбираме важността на това да подкрепяме психичното здраве на децата, за да могат те да носят отговорност към себе си и другите. Обучението е насочено към темата за психичното здраве, това да говорим свободно за него и да сме способни да изслушваме хората около нас.

За какво ще говорим?
Психичното здраве е обвързано с нашите чувства, нашето мислене, емоции, настроения, цели и т.н. В първия ден с децата ще говорим за това как тези явления повлияват поведението ни, как можем да се справяме с трудните емоции, как да търсим помощ и да оказваме такава на хората около нас. Чрез игри ще работим над това децата по-добре да разпознават своите емоционални състояния, да опознаят себе си и да развият своята емпатия и разбиране към околните.

Същите теми ще обсъдим и с родителите във втория ден, но вече от перспективата на възрастни. Ще говорим и дискутираме за грижата за себе си, това как да разпознаваме преживяванията на децата и да говорим свободно с тях за това.

Съдържание на основните теми, към които е насочено събитието:

"Културална фамилна терапия и травма при деца" с проф. Винченцо ди Никола

Магистърска програма по Клинична психология, СУ“Св. Кл. Охридски“, организира на 30 юни 2017г., в 21 аудитория на Ректората на СУ, от 16-18 ч. публична лекция на  проф. Винченцо ди Никола /професор по Психиатрия и фамилна терапия на Университета в Монреал-Канада/ на тема "Културална фамилна терапия и травма при деца".

 

 

Ако желаете да присъствате, моля да потвърдите участието си на e-mail: matanovavanya@gmail.com. Местата са ограничени!

Основи на психодиагностиката и психотерапията в детска възраст

   Нарушенията в детското развитие е област, която вълнува различни слоеве на обществото ни- семейство, образователни институции, здравеопазване и здравна система, социално подпомагане и др. Всяко отклонение от очакваните за възрастта знания и умения зависи от нивото на развитие, поради което диагностиката на детското развитие е изключително важна. Няма точни възрастови критерии за развитието на отделните психични процеси, което значително затруднява оценката на развитието. Диагностичният процес в детството е достатъчно продължителен и изисква знания относно етапите на развитие, и което е по-важно, умения за контакт с деца от различни възрастови групи. Все още битува мнението, че нарушенията в детското развитие се дължат на незрялост, което отдалечава периода на първите консултации и интервенции. Традиционната диада пациент/клиент-терапевт, при работата с деца се превръща в триада-родител-дете-терапевт. Всяко нарушение в детското развитие, когато е идентифицирано и осъзнато от родителите представлява за тях тежка психотравма. Страхът да се срещнат със собствените си преживявания води родителите до отричане или неглижиране на проблемите на детето. Това налага консултиране, а понякога терапия на родителя или на родителската двойка.

   Добре проведеният диагностичен процес е ръководство за действие, основа за изработване на терапевтичните стратегии и програми за интервенции. Психотерапията в детска възраст е високо специализирано умение и предполага допълнително обучение и придобиване на нови компетентности.

   В предложения курс се поставят важни въпроси относно нарушенията в развитието, тяхното идентифициране  и терапевтично въздействие в следните теми: