• facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development

Обучения

Да говорим за психично здраве

Разбираме важността на това да подкрепяме психичното здраве на децата, за да могат те да носят отговорност към себе си и другите. Обучението е насочено към темата за психичното здраве, това да говорим свободно за него и да сме способни да изслушваме хората около нас.

За какво ще говорим?
Психичното здраве е обвързано с нашите чувства, нашето мислене, емоции, настроения, цели и т.н. В първия ден с децата ще говорим за това как тези явления повлияват поведението ни, как можем да се справяме с трудните емоции, как да търсим помощ и да оказваме такава на хората около нас. Чрез игри ще работим над това децата по-добре да разпознават своите емоционални състояния, да опознаят себе си и да развият своята емпатия и разбиране към околните.

Същите теми ще обсъдим и с родителите във втория ден, но вече от перспективата на възрастни. Ще говорим и дискутираме за грижата за себе си, това как да разпознаваме преживяванията на децата и да говорим свободно с тях за това.

Съдържание на основните теми, към които е насочено събитието:

"Културална фамилна терапия и травма при деца" с проф. Винченцо ди Никола

Магистърска програма по Клинична психология, СУ“Св. Кл. Охридски“, организира на 30 юни 2017г., в 21 аудитория на Ректората на СУ, от 16-18 ч. публична лекция на  проф. Винченцо ди Никола /професор по Психиатрия и фамилна терапия на Университета в Монреал-Канада/ на тема "Културална фамилна терапия и травма при деца".

 

 

Ако желаете да присъствате, моля да потвърдите участието си на e-mail: matanovavanya@gmail.com. Местата са ограничени!

Основи на психодиагностиката и психотерапията в детска възраст

   Нарушенията в детското развитие е област, която вълнува различни слоеве на обществото ни- семейство, образователни институции, здравеопазване и здравна система, социално подпомагане и др. Всяко отклонение от очакваните за възрастта знания и умения зависи от нивото на развитие, поради което диагностиката на детското развитие е изключително важна. Няма точни възрастови критерии за развитието на отделните психични процеси, което значително затруднява оценката на развитието. Диагностичният процес в детството е достатъчно продължителен и изисква знания относно етапите на развитие, и което е по-важно, умения за контакт с деца от различни възрастови групи. Все още битува мнението, че нарушенията в детското развитие се дължат на незрялост, което отдалечава периода на първите консултации и интервенции. Традиционната диада пациент/клиент-терапевт, при работата с деца се превръща в триада-родител-дете-терапевт. Всяко нарушение в детското развитие, когато е идентифицирано и осъзнато от родителите представлява за тях тежка психотравма. Страхът да се срещнат със собствените си преживявания води родителите до отричане или неглижиране на проблемите на детето. Това налага консултиране, а понякога терапия на родителя или на родителската двойка.

   Добре проведеният диагностичен процес е ръководство за действие, основа за изработване на терапевтичните стратегии и програми за интервенции. Психотерапията в детска възраст е високо специализирано умение и предполага допълнително обучение и придобиване на нови компетентности.

   В предложения курс се поставят важни въпроси относно нарушенията в развитието, тяхното идентифициране  и терапевтично въздействие в следните теми: