СУ "Св. Климент Охридски" - специалност Психология

Партньори

Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия
Българска асоциация по дислексия
Агенция за социално подпомагане
Дружество на психолозите
Държавна агенция за закрила на детето
Българска асоциация по психосинтез
RAABE
Българска асоциация по клинична и консултативна психология
  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development