Проф. д.пс.н. Ваня Матанова

Проф. Ваня Матанова е доктор на психологическите науки. Работи в областта на клиничната психология, психотерапията и невропсихологията. Професор по клинична психология към СУ „Св. Климент Охридски”. Директор на магистърската програма по Клинична психология в СУ „Св. Климент Охридски”. Когнитивно-поведенчески психотерапевт. Член на Дисертационния съвет по Клинична психология на Санкт-Петербургския Държавен Университет.

 • Директор на Институт за психично здраве и развитие-София, с филиали в Пловдив и Плевен.

 • Председател на Българската асоциация по клинична и консултативна психология и на Българската асоциация по дислексия.

 • Президент на фондация „Клинична психология в действие”.

 • Член на Управителния борд на асоциация „Подкрепа на децата“.

 • Главен редактор на списание „Клинична и консултативна психология”.

 • Член на редакционния съвет на Българско списание за психиатрия.

 • Член на редакционния съвет на списание Когнитивно-поведенческа психотерапия..

 • Супервизор и обучител по Когнитивно-поведенческа психотерапия.

Специализирала в Русия, Англия, Ирландия, Шотландия, Белгия, Гост-професор в Англия, Македония, Кипър, Казахстан. Научен ръководител на 28 дисертации в областта на клиничната психология, психотерапия и невропсихологията. Автор на 12 монографии и на над 200 научни статии, участник в национални и международни научни форуми в областта на клиничната психология, психотерапия и невропсихология.
Носител на Почетен знак със синя лента на СУ “Св. Кл. Охридски“ за особен принос в развитието на Клиничната психология (2019г.).

 • facebook
 • Twitter Round
 • googleplus
 • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development