Росица Петкова

 Росица Петкова е завършила магистратура по логопедия и слухо-речева рехабилитация през 1995 г. в СУ „ Св. Климент Охридски”. От 1996 г. е практикуващ логопед в Държавен логопедичен център – София, където има 20 г. професионален опит в диагностиката и терапията на комуникативни нарушения в детска възраст. От 2013 г. е член на екипа на Институт за психично здраве и развитие под ръководството на проф. Ваня Матанова. Росица Петкова провежда логопедична терапия на деца с артикулационни нарушения, специфични езикови нарушения , дислексия на развитието и др. проблеми в детското езиково функциониране. Тя е съавтор на практическо ръководство за терапия „Артикулационни нарушения”, автор е на публикации в сборника „Случаи от практиката на клиничния психолог”, както и на статии в други научни издания, изследващи детската комуникация. Росица Петкова е член на Националното сдружение на логопедите в България. 

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development