Румяна Маринова

Румяна Петрова Маринова е магистър по логопедия от 1995 г. Има дългогодишен стаж по специалността и работи с голям диапазон езиково-говорни нарушения, с опит при работата с деца със специални образователни потребности. Професионалните й интереси са насочени към терапия на дислексия, езикови, артикулационни и комбинирани нарушения. Участва в редица национални и международни обучения. Има собствени и публикации в съавторство, които са с изразена практическа насоченост. Член е на Националното сдружение на логопедите в България.

 

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development