Снежанка Лунгова

IMG-cd9af9575d25277191d054c1755376a1-V.j

Снежанка Лунгова е магистър по социална психология от 2001г. Има дългогодишен стаж по специалността и специализира в ранно детско развитие, работи с деца със специални образователни потребности и деца с множествени увреди.
Участие в група за личен опит в парадигмата на когнитивно-поведенческата терапия и продължаващо обучение за базови умения в същата парадигма.
Сертификат за използване на личностни въпросници и скрининг за деца и подрастващи DP-3, DESK 3-6г., както и въпросник за хранителни разстройства EDI-3.
Участие във втори национален конгрес с международно участие (2016г.) с доклад на тема: „Сензорна дезинтеграция при деца от предучилищна възраст“