Светослав Атмаджов

Светослав 1.jpg

Светослав Атмаджов е магистър по училищна психология, в момента се обучава в програмата по клинична психология на СУ „Св. Климент Охридски“. Като част от екипа на Институт за психично здраве и развитие-филиал Пловдив, работи с деца с нарушения в разитието. Интересите му са в областта на невропсихологията и теорията на обектните отношения. В процес на обучение в когнитивно-поведенческата парадигма. Автор е на публикации, свързани с патологичното развитие на личността.