Травма и родителстване
Травма и родителстване.jpg

Травма и родителстване

автор: д-р Златомира Костова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2018

обем: 184 страници

тип корица: мека

език: български

Книгата разглежда травмата като психично състояние и представя проучване, свързано с описание на симптоматичен профил на майки, отглеждащи деца с нарушения в невропсихичното развитие. В нея се излага и собствен опит в консултирането и психотерапията със семейства с деца с нарушения в психичното развитие. Описани са и истории на майки, родителстващи деца с разстройства от аутистичния спектър.
Изданието поставя акценти върху отражението на травмата в психотерапията, където разгръщането на родителския капацитет е прекъснато от посттравматичен стрес и високите нива на тревожност. Това явление оказва влияние и върху сътрудничеството с професионалистите.

Да отгледаш дете с нарушение в невропсихичното развитие, е нелека задача за семейството. Когато това се случи, „Войната започва“ – всеки в двойката влиза в нея със собствен „арсенал“ (минал опит, конституция, годност за свързване, резилиентност). Резултатът в повечето случаи е едно дете, поставено на върха на семейната йерархия, удовлетворяваща собствените си проектирани желания. И още – травматична майка, оттеглил се баща и дете с богата емоционална и поведенческа симптоматика.

Книгата е подходяща за широк кръг от специалисти и студенти, обучаващи се в помагащи професии: клинични психолози, специални педагози, социални работници и всички, които се интересуват от дискутираната проблематика.

Съдържание

Увод
Травмата като психичен феномен. Кратък обзор

 • Стрес, дистрес

 • Реакции на травматичния стрес

 • Класификация на стресовите фактори

 • Психична травма и личност

 • Детска психична травматизация

 • Когнитивни теории за емоциите

 • Копинг-стратегии и защитни механизми

 • Обектни отношения и защитни механизми

 • Проективна идентификация и родителстване

Семейно функциониране при деца с нарушения в невропсихичното развитие

 • Семейни демографски променливи

 • Родителски нагласи

 • Родителска ефективност

 • Локус контрол

 • Приспособяване при сиблингите

 • Участие в образователни програми на детето

 • Социална подкрепа

 • Семейна среда

 • Медицинска помощ

 • Религия

 • Специфични процеси при родителстване на деца с разстройства от аутистичния спектър

Деца с нарушения в невропсихичното развитие

 • Интелектуални затруднения

 • Нарушения в развитието на експресивна и импресивна реч

 • Специфични разстройства в развитието на училищните умения

 • Генерализирани разстройства на развитието, первазивни разстройства в развитието, разстройства от аутистичния спектър

 • Хиперкинетичен синдром

 • Генерализирано тревожно разстройство в детска възраст

 • Елективен мутизъм

Собствено изследване на симптоматичен профил на майки, отглеждащи деца с нарушения на невропсихичното развитие

 • Методика на изследването

 • Обобщени резултати от проведеното изследване

 • Обсъждане на водещите тенденции от проведеното изследване

Консултиране, кризисно консултиране, психотерапия

 • Консултиране

 • Кризисно консултиране

 • Психотерапия

 • Професионална етика

 • Съдържателно и процесно ниво при терапия на родители на деца с нарушения в невропсихичното развитие

 • Когнитивно-поведенческа психотерапия

 • Когнитивно-поведенческа терапия при двойки и семейства

 • Когнитивно-поведенческа групова терапия

 • Емоционално-фокусирана терапия на двойката като интегративен подход

Няколко истории

 • Първа история

  • Наратив на майката през проведено интервю за привързаност като възрастен (ААI) от първа история

  • История на детето в семейството през разказа на майката от първа история

  • Моментна снимка/анализ на профил на функционирането на майката (среща на минал опит, настоящи процеси в семейството, перспективи за бъдеще) от първа история

 • Втора история

  • Наратив на майката през проведено интервю за привързаност като възрастен (ААI) от втора история

  • История на детето в семейството през разказа на майката от втора история

  • Моментна снимка/анализ на профил на функционирането на майката (среща на минал опит, настоящи процеси в семейството, перспективи за бъдеще) от втора история

 • Трета история

  • Наратив на майката през проведено интервю за привързаност като възрастен (ААI) от трета история

  • История на детето в семейството през разказа на майката от трета история

  • Моментна снимка/анализ на профил на функционирането на майката (среща на минал опит, настоящи процеси в семейството, перспективи за бъдеще) от трета история

Заключение
Приложение
Използвана литература