"Културална фамилна терапия и травма при деца" проф. Винченцо ди Никола

Магистърска програма по Клинична психология, СУ“Св. Кл. Охридски“, организира на 30 юни 2017г., в 21 аудитория на Ректората на СУ, от 16-18 ч. публична лекция на  проф. Винченцо ди Никола /професор по Психиатрия и фамилна терапия на Университета в Монреал-Канада/ на тема "Културална фамилна терапия и травма при деца".

Ако желаете да присъствате, моля да потвърдите участието си на e-mail: matanovavanya@gmail.com. Местата са ограничени!

 

За проф. Винченцо Ди Никола:

  Винченцо Ди Никола е канадски психолог, психиатър и фамилен терапевт. Ди Никола е професор по психиатрия в Университета в Монреал -Канада и носител на наградата на Camille Laurin от Федерацията на медицинските специалисти в Квебек. Член е на Американската психиатрична асоциация.

  Проф. Ди Никола е автор на две книги - “A Stranger in the Family: Culture, Families and Therapy”, която интегрира фамилна терапия и културална психиатрия и “Letters to a Young Therapist: Relational Practices for the Coming Community”, която разглежда принципите на релационната терапия и психология.

  Кариерата на проф. Ди Никола има няколко фокуса – изследване на деца, семейства и културата в различни комбинации. Неговият подход към работа със семейства от различни култури предоставя нов поглед върху фамилната терапия и кроскултурната психиатрия.

  Също така той интегрира детската психиатрия с кроскултурни изследвания. Бил е пленарен лектор на конфенреция за кроскултурни проблеми в детската психиатрия в McGill University - новаторски център за проучвания в областта на кроскултурната психиатрия.

  Работата му в областта на хранителните разстройства води до нов исторически и културален поглед над това, което той нарича „anorexia multiforme” - форма на страдание, която е културален хамелеон, проявяващ се по различен начин в различни периоди, култури и места.

  Работата на проф. Ди Никола се фокусира върху интереакцията между философия и психиатрия, разглеждайки философски проблеми, вариращи от правата на децата до прилагането „правилото на изключението“ (state of exception) на Giorgio Agamben при дефинирането на човешкото съществуване и изследванията на травмите.

 

  • "Review-essay: On the rights and philosophy of children"

  • "States of exception, states of dissociation: Cyranoids, zombies and liminal people - An essay on the threshold between the human and the inhuman"

  • "Where the exception becomes the norm — At the juncture of culture, trauma and psychiatry: Applying Agamben’s “state of exception” to trauma studies and cultural competence"