Виолета Савова

IMG_20200404_191508.jpg

Виолета Методиева Савова – клиничен психолог в ИПЗР гр.София от септември 2010 г. Магистър по Клинична и консултативна психология – СУ „Св. Климент Охридски“ - 2004г.  Следдипломна квалификация със специализация по Клинична и консултативна психология към СУ „Св. Климент Охридски“ – 2002 г. Бакалавър по психология със специализация социална психология– ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ 2000г. Участие в интеракционна група за личностно развитие към СБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД; Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно развитие към Колеж по икономика и бизнесадминистрация; Практически семинар за групова работа с деца към Софийски институт по социална екология на личността; Сертификат за основен курс по когнитивно-поведенческа психотерапия при БАКПП; участие в уъркшоп на тема „Когнитивно-поведенческа терапия при хипохондрия“ с водещ проф. П. Салковскис към БАКПП; участие в семинар за „Интегриране на деца с генерализирани нарушения на развитието“ към фондация „Социална комуникация“; Обучителен модул „Детската рисунка – път към детската душа“ към Институт по позитивна психотерапия; Обучителен модул „Дислексия – диагностика и терапевтични подходи“ към Българска асоциация по дислексия.

 

Участие в първи национален конгрес по Клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски“ с научен доклад на тема „Терапевтични интервенции при синдром на Канер в предучилищна възраст“, публикуван в Сборник по клинична и консултативна психология, 2012г. ; участие в група за собствен опит в парадигмата на когнитивно-поведенческа терапия към ИПЗР; Сертификат за базови умения в когнитивно-поведенческа психотерапия от ИПЗР; Обучение по когнитивна терапия при хранителни разстройства с лектор д-р Рикардо Дале Граве към БАКПП. Участие във Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие с научни доклади на тема : "Пясъчна терапия при деца с нарушения в развитието“ и "Атипичен аутизъм и дисфазия на развитието"; в авторски колектив на „Случаи от практиката на клиничния психолог“ под редакцията на проф.д.пс.н. Ваня Матанова.