Зорка Цветкова

IMG-63ea7683cbfd67c520a44546b2d74eaf-V.j

Зорка Цветкова е магистър по Логопедия и магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика. През 1997 г.  придобива допълнителна специалност "Педагогика за деца с интелектуални нарушения" към СУ "Св.Климент Охридски". Работи с деца с комуникативни нарушения и с увреждания от всички възрасти. Притежава сертификат за оценка на развитието  от 6-16г. (DP-3.)