top of page

ИНСТИТУТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И РАЗВИТИЕ

стартира група за тийнейджъри - 18 май, 2022г.

Какво е това?

 • Структурирани групови занимания с тийнейджъри, водени от квалифицирани психолози – детско-юношески и клиничен.

 • Срещи, посветени на различни теми, за които не винаги е лесно да се говори, а в същото време вълнуват и са част от живота на младите хора.

 • Време, в което юношата ще открива нови начини за справяне с трудности, ще се учи как да е удовлетворен от себе си и живота, който има.

За кого е тази група?

 • За тийнейджъри, разделени в две възрастови групи - 13 – 15г. и 16 - 18 години.

 • Възрастта, която изправя младите хора и техните родители пред различни предизвикателства.

 • Търсенето на себе си често се преживява като криза, която може да засегне всеки член от семейството.

 • В този формат ще предложим един различен подход, който има за цел да преобърне представите за тази криза и да я превърне от неизбежна катастрофа в необходима повратна точка.

Защо е необходима такава група?

 • Тревожност, любов, приятелства, разочарования и още много други преживявания, в които тийнейджърът имат потребност от себеутвърждаване и увереност, но не винаги успява да открие здравословните начини за това.

 • Преживявания, които пораждат конфликти с връстници, с родители, със собствената идентичност...

 • Често всичко това води до реакции и поведение, които погрешно сме свикнали да отдаваме единствено на хормоните.

 • Това е моментът, в който психологическата подкрепа е особено ценна.

Как работим?

 • Основният застъпен метод, подходящ за тази възраст, е дискусията, това дава възможност да се задават всякакви въпроси, на които заедно да търсим отговори.

 • Включени са и специализирани занимания, които ще потопят всеки един участник в по-дълбоко изследване на собствените му мисли и емоции, за да може сам да достигне областите, в които има затруднения – проективни методики, психодрама и др.

 • Прилагат се и различни терапевтични техники, чрез които младежите утвърждават нови начини за едно по-удовлетворяващо функциониране.

Родителите!

 • Родители, Вие сте най-важното звено в успешната работа с Вашите деца! Колаборацията с Вас е ключова за преодоляване на затрудненията, както на децата, така и вашите собствени в този не лек за всички период.

 • Предвидили сме регулярни индивидуални срещи, в които ще получите обратна връзка за работата на децата.

 • Първата среща – интервю - вие ще ни разкажете за най-важното, което вълнува вас и вашия тийнейджър, което ще ни помогне да структурираме по-ясно работата си конкретно с вашето дете. А ние ще отговорим на въпросите, които имате във връзка с тази група.

 • Втора среща - обратна връзка – правим я в средата на курса, когато вече имаме наблюдения и можем споделим впечатленията си с вас. Трета среща – заключителна - на нея ще обобщим свършената работа и ще обсъдим, ако има необходимост за допълнителна такава.


Кога и къде се провеждат заниманията?
Каква е таксата?

 • Мястото е ИНСТИТУТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И РАЗВИТИЕ – филиал София, ул. Княз Борис I, номер 9

 • Курсът се състои от 8 срещи, веднъж седмично, по 2 часа и ще се провеждат от 18.00 часа, всяка сряда.

 • Цената за целия курс (16 астрономически часа) е 350лв., които се заплащат на два пъти – при първоначалната среща-интервю с родителите и в средата на курса, когато даваме обратна връзка.

Кои са водещите?

 • Велислава Николова е магистър по детско-юношеска психология, магистър по философия и с допълнителна квалификация по клинична психология, придобити в СУ „Св.Климент Охридски”.

 • Ангела Иванова е магистър по клинична и консултативна психология към СУ „Св.Климент Охридски”.

 • Ангела и Велислава работят заедно от 2014г., а от 5 години водят групи за работа с тийнейджъри. Имат участия във II и III Национален Конгрес по Клинична Психология, в София; XVI Европейски Конгрес по Психология, 2019г. в Москва, както и редица други участия в семинари и конференции. Консултанти по когнитивно-поведенческата психотерапия към Институт за Психично Здраве и Развитие.

за контакти:

0894652770 Велислава Николова

0876446806 Ангела Иванова

bottom of page