top of page

Българско Невропсихоаналитично Дружество 

Регионалната българска група за развитие на невропсихоанализата се състои от национален екип психоаналитици, психолози, психотерапевти, невропсихолози, които работят активно и тясно свързано със Световната Невропсихоаналитична Асоциация.

Регионалното ръководство към настоящия момент са д-р Мартин В. Колев и Антония Борисова-Радославова, работещи съответно към Институт за психично здраве и развитие и Българско Психоаналитично Общество.

Групата е под пряката подкрепа на Лиазон офицерът на NPSA д-р Андреа Кларичи и изпълнителният директор на NPSA д-р Маги Зелнер.

Education

2015-2017

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

2011-2014

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

2007-2010

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

bottom of page