top of page

Българско Невропсихоаналитично Дружество 

Регионалната българска група за развитие на невропсихоанализата се състои от национален екип психоаналитици, психолози, психотерапевти, невропсихолози, които работят активно и тясно свързано със Световната Невропсихоаналитична Асоциация.

Регионалното ръководство към настоящия момент са д-р Мартин В. Колев и Антония Борисова-Радославова, работещи съответно към Институт за психично здраве и развитие и Българско Психоаналитично Общество.

Групата е под пряката подкрепа на Лиазон офицерът на NPSA д-р Андреа Кларичи и изпълнителният директор на NPSA д-р Маги Зелнер.

bottom of page