top of page

Случаи от практиката на клиничния психолог

Съвременната и добре описана теоретична рамка кореспондира с индивидуализирани терапевтични интервенции. Описаните профили на пациентите са базирани на реални случаи от клиничната практика на специалистите от ИПЗР. 

  • Преодоляване на траура при загуба на родител
    Моделът на петте стадия за преодоляване на загуба, формулиран от Елизабет Кюблер-Рос през 1969г, е широко известен и прилаган в процеса на психотерапия. Ще бъде проследено влизането в терапия на детето още от диагностичната среща и последвалите терапевтични интервенции. Детайлно е представено минаването през всеки един от етапите на скръб на пациента и резултатите от негова страна. Обучението е подходящо за клинични психолози, студенти по психология и/или психотерапевти. Водещ: Венцислав Ангелов
  • Интердисциплинарен при развод и родителско отчуждение
    Според някои автори, от всички травматични събития в живота, разводът е на второ място след загубата при смърт на близък човек. Като житейско събитие този процес се разгръща в няколко аспекта, основните от които са психологическият и юридическият. Настоящият случай разкрива тясната връзка между тези два аспекта и необходимостта от колаборация между специалистите по семейно право и психично здраве. Това касае особено високо конфликтните разводи между родителите, които имат разрушително въздействие върху живота на децата и са особено рискови за развитие на родителско отчуждение Обучение, подходящо за психолози и/или психотерапевти, студенти по психология и студенти по право, адвокати - специалисти по семейно право, медиатори Водещ: Велислава Трухчева; гост-водещ: Йорданка Бекирска
  • Терапевтични подходи и интервенции при аутизъм
    Аутизмът, аутистичните черти и симптоматика са начин на функциониране, предполагащ различно възприятие на Другия, света, собственото тяло, езика и погледа. Разбирането на този различен начин на функциониране спомага за създаването на подходящо терапевтично пространство и по-добро ориентиране на терапевтичните интервенции. Представянето ще отрази спецификите при функционирането на аутистичния субект, като бъдат илюстрирани и с клинични винетки от терапевтичния процес. Ще бъдат представени терапевтични подходи и интервенции, съответни на разглежданите случаи, тъй като това е една необятна тематика, където няма абсолютно и пълно знание, а всеки случай е ново откритие, ново знание и ново изобретение, както на аутистичния субект, така и на терапевта. Обучение, подходящо за клинични психолози, студенти по психология и/или психотерапевти Водещ: Ирина Вълнева
bottom of page