Психотерапевтичен и консултативен тренинг

Тренинг програма по психотерапия

Психотерапевтична тренинг програма, изградена на базата на добрите психотерапевтични практики в световен мащаб, опитът и традициите на ИПЗР и интегративна рамка на работа

Супервизия

Осигуряване на супервизия за клинично-ориентираните професионалисти, студенти и обучаващи се с цел подобряване на индивидуалната и груповата практика и традиции

Семинари и обучения

Enter information about this job vacancy here. Be sure to include both educational and experiential requirements of the position, as well as details about the type of person you are looking for.

Конгреси

Enter information about this job vacancy here. Be sure to include both educational and experiential requirements of the position, as well as details about the type of person you are looking for.