top of page

Диагностика на деца – 150 лв. 

Диагностика на близнаци – 200 лв. 

За всяко следващо дете в същата диагностична сесия – 40 лв. 

Контрола - между 110 и 160лв. 

Диагностика на възрастен – 150 лв. 

Контрола - между 110 и 130лв. 

Терапия – 85 лв. 

Терапия на друг език – руски – 120 лв. 

Двойки – 120 лв. 

Индивидуална супервизия – 50 лв. 

Групова супервизия (между 6 и 8 човека) за 2 часа – 20 лв. на участник

bottom of page