top of page
Notebook and Pen

Често задавани въпроси

Идеи към някои от най-честите въпроси, които можете да имате когато посещавате психолог, логопед, психиатър или невропсихолог 

 • Какво представлява психотерапията?
  Психотерапията е психологическа интервенция, предоставяна от обучен специалист, която използва предимно формата лице в лице и диалога за оценка и промяна на дисфункционални мисли, емоционални реакции и модели на поведение. Терапията може да бъде свързана с един конкретен проблем или с няколко. Тя е двустранен процес, изискващ активна роля както от страна на клиента, така и от страна на терапевта, за да настъпи промяна.
 • Терапията за мен ли е?
  Краткият отговор е да - стига да сте решили, че има проблем, който искате да обсъдите и върху който искате да работите, искате да промените нещо в живота си или имате нужда да опознаете по-добре себе си.
 • Как да си запиша час?
  За записване на часове, моля, позвънете на +359886103002 или 029500727 в работните дни между 9 и 18 ч.
 • Какво да очаквам на първата ни среща?
  Ще имате възможност да се запознаете с терапевта си и да прецените дали бихте се чувствали комфортно в работата си с него. Възможно е да Ви бъдат зададени въпроси, свързани с желанието Ви да посещавате терапевт, мотивацията Ви за такъв процес, както и относно конкретни аспекти на това, за което търсите помощ. Освен това ще имате възможност да научите повече за самия процес и да поставите цели на терапията заедно с Вашия терапевт.
 • Работя на пълен работен ден/имам други времеви ангажименти и работното време на Института не ме устройва. Има ли възможност за часове в извънработно време?
  Първоначалните консултации, които се провеждат с цел опознаване, формулиране на целите на работа и съвместно разбиране за проблема/трудностите, обикновено се провеждат в работно време. След това, в зависимост от индивидуалното работно време на конкретния специалист, към когото сте насочени, може да се намери подходящ за Вас вариант. Това обаче не е гарантирано и има риск да не можем да Ви предложим такива часове. Повече информация можете да получите, като се свържете с нас.
 • Колко време трябва да ви посещавам? Колко време продължава една психотерапия?
  Продължителността на терапията зависи от заявения проблем и поставените терапевтични цели. Краткосрочните терапии, фокусирани върху много конкретен проблем, могат да са разпределени в определен брой сесии, докато други могат да продължат с месеци и дори години. Възможно е бързо да почувствате облекчение и подобрение, но е възможно и в хода на терапията да възникнат нови проблеми, които до момента не сте осъзнавали. Ще можете да си сътрудничите с терапевта си, за да определите продължителност на терапията, която е едновременно клинично подходяща и отговаряща на Вашите нужди.
 • Колко често трябва да идвам?
  За възрастни - един или два пъти седмично За деца и тийнейджъри - между 1 и 3 пъти седмично За семейства - веднъж седмично Тези параметри могат да бъдат договорени допълнително с Вашия терапевт.
 • Колко време продължава една терапевтична сесия?
  За възрастни - 50 минути За деца и тийнейджъри - между 45 и 50 минути За семейства - 60 минути Тези параметри могат да бъдат договорени допълнително с Вашия терапевт.
 • Защо терапията се заплаща?
  Отношения между клиент и терапевт не са същите като отношенията с приятели или семейство - терапевтът е обучен специалист, експерт, който работи с Вас и за Вас през цялото време. Чрез таксата Вие плащате за времето, уменията и познанията на Вашия терапевт. Също така заплащането обикновено прави клиентите по-ангажирани в процеса и премахва нуждата от социален договор за взаимност (напр. очаква се, че ако приятелите Ви слушат за Вашите проблеми, то Вие също трябва да изслушвате техните).
 • Къде се провеждат терапевтичните сесии?
  Намираме се на ул. “6-ти септември” 4, ет.2. В сградата всеки терапевт има собствен кабинет, в който провежда сесиите си.
 • Предлагате ли онлайн сесии?
  Да, някои от психолозите ни предлагат онлайн срещи за възрастни и в някои случаи за тийнейджъри. При работата с деца онлайн сесиите не са препоръчителни или прибягваме до тях в краен случай.
 • Предписвате ли лекарства?
  Не, психолозите и психотерапевтите не предписват лекарства. Това може да направи само психиатър. Нашият Институт работи в тясно сътрудничество с психиатри и в случай на нужда ще бъдете пренасочени.
 • Поставяте ли диагнози?
  Не, психолозите и психотерапевтите не поставят диагнози. Това може да направи само психиатър. Нашият Институт работи в тясно сътрудничество с психиатри и в случай на нужда ще бъдете пренасочени. Въпреки това обаче чрез подходящи психологически инструменти и методики можем да направим функционална оценка на състоянието, която ни дава информация за проблемното поведение и неговата евентуална причинност.
 • Какво се случва, ако се налага да отменя сесията си?
  Добре е възможно най-скоро да се свържете с терапевта си и да заявите, че няма да можете да дойдете. Ще Ви бъде начислена пълната такса за сесията, ако не я откажете поне 24 часа преди часа на срещата.
 • Какво се случва, ако закъснявам?
  Времето за сесията е запазено за Вас, така че веднага щом пристигнете ще използвате останалото време до края на часа Ви за работа.
 • Работите ли с НЗОК?
  Не - услугите, които предоставяме не са покрити от касата.
 • Таксите могат ли да бъдат покрити от допълнително здравно осигуряване?
  Да. Издаваме документ на името на човека, за когото е предназначена услугата, било то възрастен или дете. Имайте предвид, че не можем да издадем документ с името на родителя, за да покриете разходи, свързани с дете.
 • Издавате ли фактури за таксите?
  Да, можем да издаваме фактури. Практиката ни обикновено е да издаваме помесечно фактури за проведената работа, но при нужда срокът и честотата могат да са различни.
 • Сесиите ми конфиденциални ли са?
  Да, третираме споделената в сесиите информация като конфиденциална. Имаме задължение да пазим тайна относно нещата, които чуваме и разбираме по време на сесиите. Имайте предвид обаче, че това правило има няколко изключения - в случаите, когато се касае за опасност за живота и здравето на Вас или други хора и в случаи на дете в риск.
 • Наистина смятам, че мой близък има нужда от психолог, но той/тя отказва. Какво да направя?
  Вътрешната мотивация на клиента е един от най-значимите фактори за успеха на терапията като цяло. В този смисъл насилственото посещаване на психолог не би било полезно. Ако се тревожите твърде много относно роднина, близък или приятел, добра стъпка е първо да запишете час за себе си.
 • Каква е разликата между психолог, психотерапевт и психиатър?
  Психологът има университетско образование; борави с различни тестове и методики за изследване на личността, когнициите, емоциите и т.н.; предлага консултиране и подкрепа. Психотерапевтът има университетско образование (т.е. покрива минимума, включен в определението за психолог) и последващо допълнително обучение в определена терапевтична школа. Предлага по-задълбочена терапевтична работа. Психиатърът има медицинско образование и е лекар. Само той може да предписва лекарства и да поставя диагнози. Не предлага терапевтична подкрепа, но има психиатри, които са и психотерапевти. Психотерапевтите имат познания, свързани с психичните болести, могат да разпознават определени симптоми и да ги третират чрез терапия, но нямат право да поставят диагнози и да назначават медикаментозно лечение.
 • Аз съм чужденец. Мога ли да се възползвам от Вашите услуги?
  Да, езиците, на които предлагаме консултиране, са: английски, руски, испански, немски, италиански, унгарски и румънски.
 • Какво представлява диагностичната процедура?
  Това е първата среща с експерта диагностик - в нея родителите могат подробно да разкажат по какъв повод търсят консултация, както и да предоставят повече данни за функционирането на детето. Паралелно, в съседен кабинет, психолог от екипа прави функционална оценка на детето по утвърдена методика, съобразена с възрастта, чрез която изследва различни процеси на развитието - памет, внимание, мислене, сензорно развитие, езиково развитие и т.н. По този начин се изготвя функционалната оценка на състоянието, върху която да бъде базирана обратната връзка за състоянието на детето. Тази обратна връзка се дава на момента и е устна.
 • Какво представлява обратната връзка от диагностичната процедура?
  На края на диагностичната процедура главният диагностик Ви дава обратна връзка относно проведените изследвания и подробно Ви обяснява какво според него е актуалното състояние на детето, как то е свързано с досегашната динамика на развитие, както и как се свързва с текущите затруднения, проблеми или симптоми, за които сте дошли на консултация. Диагностикът дава препоръки относно последващите подходящи стъпки за съответната ситуация. Тези препоръки могат да са за терапевтична работа със специалист в Института, за работа с други специалисти извън Института, за промяна на ежедневието вкъщи или включване на определени дейности, за терапевтична работа за родителите и семейството или нещо друго, специфично за конкретния случай.
 • И двамата родители ли трябва да присъстват на диагностичната процедура?
  Да, държим да присъстват и двамата родители - дори в случаите, когато са разделени. Разбираме, че има ситуации, в които това е невъзможно - тогава детето се води от основния грижещ(и) се.
 • Трябва ли да нося някакви документи?
  Ако имате документи от предходни посещения при други специалисти (напр. детски психиатър, невролог), можете да ги донесете. Това обаче не е задължително.
 • По време на диагностичната процедура се установи, че детето ми има нужда да посещава психолог. Какво следва?
  Ако сте съгласни детето да посещава психолог, още на място ще Ви бъдат предоставени координатите на човек от екипа, който е най-подходящ за конкретния случай. След това ще можете да се свържете с него, за да договорите дни и часове от седмицата, в които да се провеждат терапевтичните сесии.
 • Трябва ли да присъствам в сесиите на детето си?
  Не, психологът работи индивидуално с детето. Родител се допуска в кабинета, ако детето има трудности с отделянето и е неспокойно, когато остава без родителя. В зависимост от подхода на работа на всеки отделен специалист, единият родител или и двамата могат да бъдат поканени в съвместни сесии с детето, когато има необходимост и потенциална полза от такива. При установяването на рамката в началото на терапевтичната работа психологът ще Ви обясни какви са възможностите и случаите, в които такива сесии могат да се проведат.
 • Мога ли да получа документ, който удостоверява състоянието на детето ми?
  Предоставяме писмени документи само в случаите, когато се необходими пред друга институция - детска градина, училище, лекар, съд и т.н. Не предоставяме насоки за работа и информация на външни специалисти (напр. логопеди, ерготерапевти и т.н.)
 • Детето ми отказва да посещава психолог, но аз смятам, че то има нужда. Какво да правя?
  Решенията относно ежедневието и активностите на децата обикновено в началото са на родителите, т.е. те определят дали (може) и къде ще ходи детето им. Понякога децата отказват да ходят на определени активности, включително и на психолог, било то като протест към родителите, или като отказ от нещо, което може да им се струва скучно, страшно, неприятно и т.н. В подобни случаи най-често се касае за по-големи деца и тийнейджъри. Важно е как представяте важността на това пред детето - въздържайте се от оценъчни коментари и се стремете да проявите загриженост. Наблегнете върху идеята, че това не е вид наказание, а опит за помощ и подкрепа. Ако детето продължава да отказва, а Вие се тревожите, можете да запишете час за съвместна консултация или за себе си като родителска двойка.
 • Трябва ли детето ми да посещава логопед?
  Логопедът е специалист, който се занимава с терапия на нарушенията на артикулацията и произношението на звуковете на устната реч, нарушенията на четенето, писането и математическите операции. В случай на някакво езиково нарушение, съмнение за дислексия, заекване и т.н. препоръчваме първоначално консултация с клиничен психолог, тъй като е необходимо да се направи диференциална оценка на развитийното и невропсихологичното състояние на детето, която да установи има ли наличие на друг вид затруднения отвъд езиковите и училищни умения. Ако детето Ви не е проговорило според нормите за възрастта, има ограничен речник и трудно разбира какво му казвате, задължително потърсете консултация с клиничен психолог!
 • Ще получавам ли обратна връзка за състоянието на детето ми и терапевтичния процес?
  Практиката ни налага през определен период от време, обикновено веднъж месечно,терапевтът да кани родителите на индивидуална среща, в която да получи повече информация за състоянието на детето извън сесиите, както и да разкаже повече за съвместната работа. Родителят има право да сподели скорошни затруднения, както и да задава въпроси, чрез които да получи информация, от която има нужда. На всеки 3 или 6 месеца терапевтът, заедно с родителите, насрочват час за контролен преглед при съответния диагностик, чрез който да се проследи напредъкът на детето и, при съответната нужда, да се промени терапевтичният план, да се поставят нови цели или да се засили фокусът върху определени аспекти на работа.
 • Работите ли със социално слаби семейства и индивиди?
  Институт за психично здраве и развитие предлага определени квоти при работа с деца и семейства на редуцирана такса или без такава. За това е необходимо след първоначалните процедури на приемане за терапевтична работа да се проведе консултация относно необходимостта от такъв формат на провеждане, както и предоставяне на нужната информация, изисквана от специалистите.
 • Мога ли да работя при Вас?
  Към момента нямаме свободни места за нови служители. Може да следите сайта ни за повече информация.
 • Мога ли да стажувам при Вас?
  Да, приемаме стажанти, обучаващи се в следните специалности: психология (вкл. клинична и детско-юношеска), логопедия, ерготерапия, клинична социална работа, детска психиатрия, детска неврология и др. Всеки стаж при нас накрая се удостоверява със сертификат. Повече информация можете да получите в секцията ни Стажантски програми и като се свържете с нас на ipzr.grafik@gmail.com
 • Какви обучения провеждате?
  Повече информация относно текущи и предстоящи обучения ще намерите като се свържете с нас на ipzr.grafik@gmail.com.
 • Кое обучение е най-подходящо за мен?
  При избора си на терапевтична школа или обучение, съберете възможно най-много информация, която да можете да съотнесете към Вашата практика и нужди. Всяко наше обучение е сертифицирано. Повече информация можете да получите в секцията ни Обучения, както и като се свържете с нас на ipzr.grafik@gmail.com.
 • Имате ли доброволческа програма?
  За повече информация относно протичащи доброволчески инициативи на Институт за психично здраве и развитие и други партньори, пишете ни на izpr.grafik@gmail.com.
 • Има ли възможност за супервизия при Вас?
  Да, възможностите за супервизия при нашите квалифицирани супервизори са както на живо, така и онлайн, както и в два формата на провеждане - групово и индивидуално. За повече информация свържете се с нас на ipzr.grafik@gmail.com за актуална информация относно възможностите за супервизия.
bottom of page