top of page

Acerca de

IMG_9947_edited.jpg
IMG_9785.jpeg

Участие в ECP 2022

Институт за психично здраве и развитие взе участие в 17-ия Европейски конгрес по психология,
който се проведе от 5 до 8 юли в Любляна, Словения. Конгресът бе под наслов Psychology as the
Hub Science: Opportunities and Responsibility, като основният акцент бе поставен върху
взаимодействието на психологията с други науки като математика, медицина, социални науки и
др. Техни представители също присъстваха на научния форум, което стимулира ползотворното
сътрудничество и диалога сред колеги и съмишленици.

 


Темите, презентирани от екипа на Институт за психично здраве и развитие, бяха:
„Трангенеративната травма и COVID-19 – може ли настоящата пандемия да окаже влияние върху
психичното здраве на бъдещите поколения?“ (Ралица Михайлова, проф. Ваня Матанова, Атанас
Ганчев), „Родителското ментализиране на преживяването на травма при деца – ключов фактор за
медииране и превенция на симптоматика на посттравматично стресово разстройство (Атанас
Ганчев, Ралица Михайлова, проф. Ваня Матанова) и „Травма на привързаността –
невропсихологичен статус и психопатология“ (проф. Ваня Матанова, д-р Мартин Колев, Атанас
Ганчев и Ралица Михайлова).

IMG_9949.jpeg
bottom of page