top of page

Членове от екипа на Институт за психично здраве и развитие са първите девет психолози в България, удостоени с европейския сертификат EuroPsy за високи стандарти и квалификация в психологията.

bottom of page